“CENTENARIAN SENIOR CITIZENS”

March 08, 2019

Example blog post alt

Sa Pasig City tunay na minamahal at kinakalinga ang ating mga Senior Citizens. Ang mga programa tulad ng pagpaparangal sa ating mga “Centenarian” kung saan ang mga senior citizens na may edad 90 hanggang 94 taon ay makakatanggap ng 10,000, at ang mga may edad naman na 95 hanggang 99 taon ay binibigyan ng 30,000 at ang mga may edad naman na 100 taon pataas ay pinaparangalan bilang “Centenarian” at binibigyan ng 50,000.