MEDICAL MISSION SA BARANGAY SAN JOAQUIN

March 04, 2019

Example blog post alt

        Ang programang pangkalusugan ng Pamahalaang Lungsod ay patuloy na ibinababa sa mga mamamayang Pasigueño. Mahigit na 1,100 ang nabigyan ng serbisyong medikal sa barangay San Joaquin. Mayroong libreng konsulta, pagkuha ng Blood Pressure, bakuna para sa mga bata at sa Senior Citizen. Mayroon ding libreng bunot ng ngipin, FBS, blood typing, konsulta sa mata at bakuna para sa mga aso laban sa rabies,

        Nagbibigay din ng libreng gupit at massage maaring din makakuha ng cedula sa mga nais kumuha ng cedula at serbisyo din sa pabahay. Tuloy tuloy lang ang Serbisyong Totoo ng ating Pamahalaang Lungsod.