MEDICAL MISSION AT CLEAN UP DRIVE SA BARANGAY ROSARIO

March 04, 2019

Example blog post alt

Patuloy ang pagbibigay ng libreng serbisyong medikal na ibinababa ng Pamahalaang Lungsod sa iba't ibang mga barangay. Ang nakaraang Medical Mission na ginanap sa Barangay Rosario ay nakapagbigay ng tulong medikal at iba pang mga serbisyo sa mahigit 1,600 nating mga kababayan. Nagsagawa ng libreng checkup, libreng gamot, libreng bunot ng ngipin, libreng X-ray at libreng serbisyo mula sa Livelihood. Nagsagawa din ng Clean-up Drive na nilahukan ng mga mamamayan ng nasabing barangay.