SPED SUMMIT

November 16, 2018

Example blog post alt

Ngayong buwan ng mga Bata, binibigyang kahalagahan ang kasiyahan ng bawat kabataan lalo na ang mga may espesyal na pangangailangan. Kaya’t ginanap ang SPED Summit na may temang “Impossible into I’m Possible” na may layong maipadama sa kanila ang kalinga ng ating Pamahalaang Lungsod. Ginanap din ang seremonya ng pagsasaling-kamay ng mga handbooks sa mga mag-aaral ng SPED.