Serbisyong Pantao at Pamamahala

 • Pagtatayo ng “Tahanan” para sa mga kababaihan na may kasamang lugar na pasusuhan ng mga sanggol at silid aklatan
 • Pagdaragdag at pagpapabuti ng serbisyo sa Bahay Aruga
 • Pagpapalawak at pagsasa-ayos ng Pasig City Cemetery.
 • Pagtatayo ng dagdag na sementeryo na mayroong sunugan, lagakan ng abo, buto at sentrong pangganapan (crematorium, columbarium and multipurpose center)
 • Palalawakin ang paggamit ng Gusali ng Nakatatandang Mamamayan ng Pasig upang mapaglibangan, pulungan at klinikang pangkalusugan para sa kanilang mga Nakatatandang Mamamayan ng Pasig
 • Karagdarang benepisyo sa mga Nakatatandang Mamamayan mula P1,500.00 hanggang P2,000.00
 • Pagtatayo ng “Bahay Pag-asa” (kanlungan para sa rehabilitasyon ng mga kabataang may kaso at naliligaw ng landas)
 • Pagkakaloob ng E-Card sa lahat ng Pasigueño upang makagamit ng iba’t ibang panlipunang serbisyo tulad ng libreng kabaong, libreng bunot at pustiso, mga Programang Pangkabuhayan, libreng bakuna para sa mga bata, trangkaso at iba pa.
 • Pagtatayo ng “Bahay Kanlungan” para sa mga Matatandang Pasigueño na wala nang kumukupkop
 • Lubusang pagpapatupad ng E-Connectivity (upang mabawasan/maiwasan ang red tape – sa pagkuha ng form, pagtatasa at pagbabayad sa banko sa pamamagitan ng inter-net)
 • Pauunlarin ang kakayahan ng mga kawani ng pamahalaan sa PRO – Pasig Program na magkakaloob ng scholarship sa mga nakatapos ng kolehiyo at kukuha nito
 • Pagsasa-ayos ng proseso ng pamahalaan sa pamamagitan ng lubusang pagpapatupad ng Citizens Charter para sa mabuting serbisyo publiko
 • Paglalagay ng isang “One-Stop-Shop” para sa mga magbabayad ng buwis
 • Paglalagay ng karagdagang Sentro ng Bayaran ng Buwis sa Barangay Ugong at Barangay San Joaquin sa pamamagitan ng pagpapatupad ng Citizens Charter
 • Pagkakaloob ng buwang tulong na bigas sa mga kawani ng Pamahalaang Lungsod
 • Pagtatayo ng Gusali para sa mga hayop na may kasamang libingan
 • Pagpapalakas sa mga kakayayan at kalinangan ng mga guro