Rehabilitasyon at Pabahay(Rehabilitation. Housing and Environment)

"GAWAD KALASAG" AWARDED TO PASIG CITY AS BEST GOVERNMENT EMERGENCY MANAGER

MAYOR EUSEBIO - AWARDED MR. ENVIRONMENTALIST BY THE DENR-NCR & EARTH DAY NETWORK

 • Ipag-ibayuhin ang Programang Pabahay sa Lungsod
  1. Pagtatayo ng 300 Medium Rise Buildings at Talipapa sa Amang Rodriguez Ave., Manggahan
  2. Pagtatayo ng 200 units ng bahay sa GK, Barangay Pinagbuhatan
  3. Pagtatayo ng 500 units ng Bahay sa Kangkungan, NAPICO, Manggahan
  4. 100 units ng bahay sa Barangay Sta. Lucia
 • Magbigay ng iba’t ibang pagsasanay at seminar tungkol sa Disaster Risk Reduction and Control Management sa mga Barangay (Barangay Disaster Team)
 • Paglalagay ng “Team Ayos” na siyang mangangasiwa at mag-aayos ng mga gusaling pampamahalaan at pook hintayan
 • Paglalagay ng Pasig City Dike sa baybayin ng Pasig River
 • Pag-papabuti at rehabilitasyon ng mga kanal at daluyan ng tubig sa pag-iwas sa pagbaha
 • Paglalagay ng mga Early Warning Devices,Flood Control Gates at Water Level Markers
 • Pagdaragdag ng mga tanim mula 20,000 hanggang 30,000
 • Pagkakaloob ng mga banka, sirena at iba pang gamit pang-kalamidad sa mga Barangay
 • Pagbili ng iba pang kagamitan para sa pagtulong at pagsagip sa panahon ng kalamidad
 • Magtatayo ng Nursery para mga butong tanim sa Lungsod
 • Paglilinis at pagpapalalim ng mga kanal at iba pang daluyan ng tubig (Buli Creek, Parian Creek at San Augustin Creek)
 • Paglalagay ng Mobile Hospital Emergency Unit
 • Pagsasabatas ng Kodigo ng Kalikasan sa Lungsod
 • Magkakaroon ng palagiang pagsasanay ukol sa pagdating ng lindol, apoy at iba pang uri ng kalamidad sa lahat ng sector ng lungsod
 • Pagpapabuti ng kakayahan tungkol sa pagsugpo, paglilikas at pamimigay ng tulong sa panahon ng kalamidad
 • Paglalagay ng karagdarang MRF (Material Recovery Facility) at mga estasyon para sa basura at pagbubukod-bukod nito sa mga Barangay ng Oranbo, Pineda, San Antonio, Caniogan, San Miguel,Sagad at Maybunga
 • Pagtatayo, pagsasa-ayos at pagpapabuti ng mga linya at daluyan ng tubig, mga daanan ng tao, palikuran at pagkakaloob