WE are for Gender Equality and Inclusive Society

March 2, 2023
Sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig, WE are for Gender Equality and Inclusive Society, dahil naniniwala kami na #WEcanbeEquALL!


March is National Women's Month, kaya naman naghanda ang Pamahalaang Lungsod ng Pasig ng iba't ibang activities para sa pagdidiriwang nito. I-check ang material para sa listahan ng activities!


Ang pagdaraos ng mga aktibidad na ito ay naging posible sa pangunguna ng Gender and Development Office, Pasig City Council of Women, at Office of Committee on Gender and Development Chairperson Corie Raymundo, at suporta at koordinasyon sa iba pang tanggapan ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig.