VaxMyBaby

December 18, 2022

Mga mommies at daddies, kumpleto na ba ang mga kailangang bakuna ng

inyong anak? Kailan kayo dapat bumalik para sa susunod na iskedyul?


Siguraduhing on time at kumpleto ang mga bakunang makukuha ng inyong

anak sa bawat bisita ninyo sa health center, clinic, o ospital. Hangga’t maaari,

huwag ipagpaliban ang naka-iskedyul na bakuna ng inyong chikiting.


Sakaling may na-miss na iskedyul ng bakuna, hindi pa huli ang lahat! Pumunta

sa inyong doktor o sa pinakamalapit na health center para sa mga kailangang

bakuna ng inyong anak.


A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further

information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines,

Inc. 23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio

Global City, Taguig City, Metro Manila 1634