Vax-Baby-Vax Routine Catch Up Immunization!

November 7, 2022

Ihanda na ang Immunization Cards ng inyong mga baby na 0 - 23 months old dahil simula ngayong araw, November 7 hanggang sa November 18, 2022 ay magkakaroon ng Vax-Baby-Vax Routine Catch Up Immunization!

Layunin ng programa na mabakunahan ang mga batang may edad 0-23 months para maproteksyunan sila mula sa vaccine-preventable diseases (mga yung sakit na kayang maiwasan sa tulong ng bakuna).

Para sa karagdagang impormasyon o para malaman ang schedule sa inyong lugar, maaaring dumulog sa Barangay Health Center na pinakamalapit sa inyo.