TINGNAN: TWO-DAY WRITESHOP NG CIVIL SOCIETY ORGANIZATION MEMBERS NG LOCAL SPECIAL BODIES PARA SA 2025 ANNUAL INVESTMENT PROGRAM

March 8, 2024BIlang parte ng paghahanda ng inputs ng mga miyembro ng civil society organizations (CSO) na kabilang sa local special bodies (LSBs) ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig para sa 2025 Annual Investment Program (AIP), nagtipon ang nasa 135 participants noong February 23-24, 2024 para sa isang two-day writeshop na ginanap sa Pasig City Hall.
Para bigyan ng konteksto ang kabuuan ng proseso ng pagbuo ng 2025 AIP, kabilang ang timeline na susundin dito, nagbigay ng presentation sa pangunguna ng City Planning and Development Office. Parte rin ng naging presentasyon ang papel ng CSOS sa buong proseso ng AIP formulation.
Pagkatapos nito ay nagkaroon ng cluster discussions. Hinati ang CSO representatives ayon sa sector (Environment, Economic, Social [Health, Education, Social Welfare, Protective]) kung saan nakapaloob ang nasa 16 LSBs na kanilang kinabibilangan. Sa bawat cluster discussion ay nagkaroon ng presentation ang co-chairs mula sa hanay ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig tungkol sa development sector updates, directions, at challenges na kinakaharap ng bawat sector.
Nagkaroon din ng ppagbalik tanaw sa mga nabuong CSO agenda noong 2019 at 2022, at ang resulta ng ginanap na CSO congress noong 2023 na pinangunahan ng Pasig City CSO Academy. Pagkatapos nito ay nagkaroon ng workshop sa pagtukoy ng development sector gaps at kasunod nito ay workshop naman na nakatutok sa posibleng solusyon sa mga natukoy na sector gaps at issues. Nagsilbing facilitators ng workshops ang CSO members ng City Development Council at ang mga kinatawan mula sa Pasig CSO Academy naman ang nagsilbing co-facilitators ng mga ito.
Ang day 2 naman ay inilaan para sa writeshop proper para sa pagbuo ng project briefs. Laman ng project briefs ang panukalang proyekto mula sa CSOs batay sa naging resulta ng mga workshop noong naunang araw. Ang mga nabuong project briefs ay ibibigay sa mga departmento/opisina na magiging implementors ng mga panukalang proyekto para kanilang ma-assess at maisama sa kanilang panukalang AIP para sa 2025.
---
Ang writeshop tulad nito ay parte ng patuloy na pagpapalalim ng partisipasyon at pagpapabuti ng kakayahan ng CSOs na makibahagi sa proseso ng paggogobyerno sa Lungsod ng Pasig. Ang pangangasiwa ng aktibidad na ito ay pinangunahan ng Office of the City Mayor - CSO Desk, sa pakikipagtulungan sa CSOs at mga tanggapan ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig.