SPES OSY Application_April 2024 | Qualification and Requirements

April 10, 2024
SPES ALERT!
Sa darating na Lunes, April 15, 2024, muling bubuksan ang aplikasyon para sa Special Program for Employment of Students o SPES para sa mga OUT-OF-SCHOOL YOUTH na edad 15 hanggang 30.
Ipo-post sa Pasig City Public Information Office Facebook Page ang ONLINE REGISTRATION FORM LINK sa Lunes at ito ay bukas simula 01:00 p.m. hanggang 03:00 p.m.
Mayroong 500 slots ang ilalaan para sa round ng SPES OSY na ito. Paalala na ang first 500 applicants na makakapag-register online ay dadaan pa sa screening at evaluation.
Ang mga makakapasa lamang sa screening at evaluation ang kokontakin ng Pasig City Public Employment Service Office. Kung may ilan sa mga ito ang di makapasa, saka ia-assess ang mga nasa ika-501 pataas hanggang sa mabuo ang 500 slots na nakalaan para rito.
Para sa round ng SPES OSY na ito, kinakailangang mag-report ng mga makukuhang SPES interns sa loob ng 20 araw sa Pasig City Hall mula Lunes hanggang Biyernes, 08:00 a.m. - 05:00 p.m., liban sa mga holiday.
Tingnan ang materials para sa qualifications, requirements, at mga proseso para makapag-apply sa SPES.