SPES Online Registration is Extended

October 20, 2023SPES ADVISORY

Mananatiling nakabukas ang online registration para sa Special Program for Employment of Students o SPES para sa Out-of-School Youth (OSY) hanggang 03:00PM ngayong araw, October 20, 2023. 

Para sa mga interesadong humabol pa sa pagre-register sa SPES - OSY, mag-register gamit ang link na ito: 

bit.ly/Oct2023_SPESOSYApplication 

PAALALA: 

1. I-check mabuti ang contact details, email address, at soft copy ng requirements na ia-upload sa online form. 

2. Limitado sa 700 slots lamang ang kailangang mapunan para batch na ito ng SPES-OSY. Ito po ay first come, first served basis. Ang unang 700 applicants muna ang ia-assess ng PESO.

Sakaling may hindi makakapasa sa assessment mula sa unang 700, saka pa lamang ia-assess ang 701 pataas hanggang sa mabuo ang 700 slots na kailangan para sa batch ng SPES OSY na ito.

3 Tanging ang mga nakapasa lamang sa initial assessment ang kokontakin ng PESO at ire-require na magpasa ng hard copy ng kanilang requirements.

I-check ang naunang post sa link na ito para sa requirements, proseso, at qualifications: 

https://bit.ly/SPESOSYOct2023_POST