SPES: Link to the Online Registration Form

October 19, 2023

Special Program for Employment of Students para sa mga Out-of-School Youth 

LINK TO THE ONLINE REGISTRATION FORM: 

bit.ly/Oct2023_SPESOSYApplication 

PAALALA: 

1. Ang ONLINE REGISTRATION ay bukas lamang mula 01:00 p.m. hanggang 03:00 p.m. ngayong araw, October 19, 2023. Saktong 03:01 p.m. ay isasarado na ang access sa registration form. 

Kapag nakita ang mensaheng ito: “This form is no longer accepting responses.”, ibig sabihin hindi na po umabot ang inyong registatration. 

2. I-check mabuti ang contact details, email address, at soft copy ng requirements na ia-upload sa online form. 

3. Limitado sa 700 slots lamang ang kailangang mapunan para batch na ito ng SPES-OSY. Ito po ay first come, first served basis. Ang unang 700 applicants muna ang ia-assess ng PESO.

Sakaling may hindi makakapasa sa assessment mula sa unang 700, saka pa lamang ia-assess ang 701 pataas hanggang sa mabuo ang 700 slots na kailangan para sa batch ng SPES OSY na ito.

4. Tanging ang mga nakapasa lamang sa initial assessment ang kokontakin ng PESO at ire-require na magpasa ng hard copy ng kanilang requirements.