SPES ISY | May 2024 (Link to the Online Registration Form)

May 17, 2024

SPECIAL PROGRAM FOR EMPLOYMENT OF STUDENTS
IN-SCHOOL YOUTH
LINK TO THE ONLINE REGISTRATION FORM: https://bit.ly/OnlineApplication_SPESISYMay2024
MGA PAALALA:
1. Ang ONLINE REGISTRATION ay bukas mula 01:00PM hanggang 03:00PM lamang. Saktong 03:01PM ay isasarado na ang access sa registration link.
Kapag nakita ninyo ang mensahe na ito: “This form is no longer accepting responses”, ibig sabihin ay hindi na po umabot ang inyong registration.
2. I-check mabuti ang contact details, email address, at soft copy ng requirements na ia-upload sa online form.
PAALALA: Hindi tatanggapin ng Pasig City Public Employment Service Office (PESO) ang mali, iba, malabo, fake, at “to follow” na requirements.
3. May 800 slots na kailangang mapunan at ito ay first come, first served basis. Unang 800 applicants muna ang ia-assess ng PESO. Sakaling may hindi makapasa sa assessment mula sa naunang 800, saka pa lamang ia-assess ang nasa 801 pataas hanggang mabuo ang 800 na slots para sa SPES ISY.
4. Tanging ang mga nakapasa lamang sa initial assessment ang kokontakin ng PESO at ire-require na magpasa ng hard copy ng requirements.