SPES ISY LINK TO THE REGISTRATION FORM

July 17, 2023

SPECIAL PROGRAM FOR EMPLOYMENT OF STUDENTS FOR IN-SCHOOL YOUTH

LINK TO THE REGISTRATION FORM: bit.ly/PasigCity_SPESISYJuly2023 

MGA PAALALA: 

1. Ang ONLINE REGISTRATION ay bukas simula 01:00 PM hanggang 02:00 PM lamang. Saktong 02:01 PM ay isasarado na ang access sa registration link.

Kapag nakita ninyo ang mensahe na ito: “This form is no longer accepting responses”, ibig sabihin ay hindi na po umabot ang inyong registration.

2. I-check mabuti ang contact details, email address, at soft copy ng requirements na ia-upload sa online form. 

PAALALA: Hindi tatanggapin ng Pasig City Public Employment Service Office (PESO) ang mali, iba, malabo, fake, at “to follow” na requirements.

3. May 800 slots na kailangang mapunan at ito ay first come, first served basis. Unang 800 applicants muna ang ia-assess ng PESO. Sakaling may hindi makapasa sa assessment mula sa naunang 800, saka pa lamang ia-assess ang nasa 801 pataas hanggang sa mabuo ang 800 na slots para sa SPES ISY. 

4. Tanging ang mga nakapasa lamang sa initial assessment ang kokontakin ng PESO at ire-require na magpasa ng hard copy ng requirements.