Special Program for Employment of Students for Out-of-School Youth

November 9, 2022

Special Program for Employment of Students for Out-of-School Youth

LINK TO THE ONLINE REGISTRATION FORM: bit.ly/PasigCity_2022SPESOSY

MGA PAALALA: 

1. Ang ONLINE REGISTRATION ay bukas lamang simula 11:00AM - 12:00NN ngayong araw, November 9, 2022. Saktong 12:01 PM, isasarado na ang access sa registration link. 

Kapag nakita niyo ang mensahe na ito: "This form is no longer accepting responses.", ibig sabihin hindi na po umabot ang inyong registration. 

2. I-check mabuti ang contact details, email address, at soft copy ng requirements na ia-upload sa online form. 

3. May 200 slots na lamang na kailangang mapunan at ito ay first come, first served basis. Unang 200 applicants muna ang ia-assess ng Pasig City Public Employment Service Office (PESO). 

Sakaling may hindi makakapasa sa assessment mula sa unang 200, saka pa lamang ia-assess ang 201 pataas hanggang sa mabuo ang 200 na slots para sa SPES. 

4. Tanging ang mga nakapasa lang sa initial assessment ang kokontakin ng PESO at ire-require na magpasa ng hard copy ng requirements