Semana Santa 2024

March 27, 2024

Isang makabuluhang paggunita ng pagpapakasakit, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng Panginoon, mga Pasigueño!
Nawa’y maging ligtas at matiwasay ang ating pagdiriwang ng Semana Santa.