Schedule ng Patutuli | August 22-23, 2023

August 20, 2023

Schedule ng Pagtutuli | August 22-23, 2023

Huling dalawang schedule na ng ating Operation Tuli!

Para sa mga batang lalaki na edad 10-16 years old na gustong samantalahin ang bakasyon para makapagpatuli, maaari nang magpa-register sa pinakamalapit na Barangay Health Center sa inyo! 

Ang mga Barangay Health Center ay tatanggap ng pagpaparehistro para sa pagtutuli sa darating na Martes, 08:30AM - 03:00PM. Pagkatapos magparehistro ay malalaman din ang schedule at venue kung saan kayo makakapagpatuli. 

Pinapaalala ng Team na sa araw ng pagtutuli ay kailangang may kasamang magulang o guardian na may edad 18 taong gulang o pataas.