Schedule ng Pagtutuli | August 7-11, 2023

August 5, 2023

Schedule ng Pagtutuli | August 7-11, 2023

Para sa mga batang lalaki na edad 10-16 years old na gustong samantalahin ang bakasyon para makapagpatuli, maaari nang magpa-register na sa pinakamalapit na Barangay Health Center sa inyo! 

Ang mga Barangay Health Center ay tumatanggap ng pagpaparehistro para sa pagtutuli Lunes hanggang Biyernes, 08:30AM - 03:00PM. Pagkatapos magparehistro ay malalaman din ang schedule at venue kung saan kayo makakapagpatuli. 

Para sa schedule sa darating na linggo, i-check ang material para sa mga barangay kung saan magkakaroon ang pagtutuli. 

Lingguhan po ang pagpo-post ng schedule ng Operation Tuli 2023 kaya abangan muli ang post dito sa Pasig City Public Information Office sa susunod na Sabado. 

Pinapaalala ng Team na sa araw ng pagtutuli ay kailangang may kasamang magulang o guardian na may edad 18 taong gulang o pataas.