PUWEDE BANG IPAGPALIBAN ANG ISKEDYUL NG BAKUNA NG AKING ANAK?

March 26, 2023

Ang ibinigay na iskedyul ng pagbabakuna ay dapat mahigpit na masunod. Hangga’t maaari, hindi dapat ipagpaliban ang nakatakdang iskedyul ng bakuna ng iyong anak.[1]


Dahil madaling kapitan ng sakit ang mga batang nasa murang edad, ang pagpapaliban ng bakuna at maaaring magresulta sa kawalan ng depensa sa panahong kailangang-kailangan ng proteksyon mula sa bakuna.[1]


[1] Department of Health. Frequently Asked Questions on Immunization.

https://doh.gov.ph/.../files/%5BFAQs%5D%20Immunization.pdf-

A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc. 23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634