PROFILING PARA SA KATUWANG SA AGARANG HANAPBUHAY PROGRAM | JANUARY 22-31, 2024

January 19, 2024KAAGAPAY ALERT!!!
Bukod sa pagbubukas ng aplikasyon para sa Government Internship Program, magkakaroon din ng KAAGAPAY (Katuwang sa Agarang Hanapbuhay) Program Profiling sa mga barangay ng Pasig simula sa January 22, 2024 (Lunes) hanggang sa January 31, 2024 (Miyerkules).
Tingnan ang material para sa mga detalye kaugnay ng KAAGAPAY Program, ang kwalipikasyon, requirements, at proseso ng magiging profiling, at mga schedule at venue kada barangay.
Gabay sa Material:
Photo #1: KAAGAPAY Program, mga kwalipikasyon, requirements, at proseso ng magiging profiling
Photo #2: Schedules at venues ng District 2 Barangays
Photos #3-4: Schedules at venues ng District 1 Barangays
PAALALA: Hindi pinahihintulutan ang pagpapasa ng application form at requirements sa pamamagitan ng authorized representatives. Kailangan na ang mismong aplikante ang magpunta at pasa ng kanyang requirements sa gaganapin na profiling, ayon sa schedule ng kanyang barangay.