PNUEMOCOCCAL CONJUGATE VACCINE (PCV)

February 19, 2023

Ano ang PNEUMONIA AT MENINGITIS?


Ang PNEUMONIA ay isang impeksyon sa baga na nagdudulot ng kakapusan sa hininga at iba pang malubhang sakit. [1]

Ang MENINGITIS ay isang impeksyon sa mga membrane na pumapalibot sa utak at spinal cord. Maaari itong magdulot ng mga malubhang kumplikasyon at maging kamatayan. [1]


Upang maprotektahan ang iyong anak laban sa PNEUMONIA:

-Siguraduhing mabigyan siya ng PCV [1] sa 6, 10 at 14 linggo mula pagkapanganak. [2]

-Pumunta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na health center para sa mga kailangang bakuna ng inyong anak.


[1] UNICEF. Routine Immunization for Children in the Philippines.

https://www.unicef.org/.../routine-immunization-children.... Last accessed July 13, 2022.

[2] Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Childhood Immunization Schedule 2022.

http://www.pidsphil.org/.../11-Vol-22-No-1_Childhood...

021_v3.pdf/ Last accessed July 13, 2022.

A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.

23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila

1634