PAUNAWA: Kaugnay ng COVID-19 Vaccination

October 8, 2023

PAUNAWA

Sa kasalukuyan, wala pa rin pong delivery ng bakuna kontra COVID-19 sa ating lungsod. Wala rin pong abiso kung kailan magkakaroon ng delivery, kung kaya wala pa rin pong schedule ng bakunahan ngayong linggo. 

Magkakaroong muli ng posting ng weekly vaccination schedule sa oras na tayo ay makatanggap ng bagong supply ng COVID-19 vaccines.