Pasig City Local Senior Pension Advisory | November 29, 2023

November 29, 2023

ADVISORY 

PARA SA ATM HOLDERS

Naipasok na po sa inyong Benefit Cash Card (ATM) ang 2023 Fourth Quarter (October - December) Local Senior Pension mula sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig.

Maaari na itong ma-withdraw mula sa mga Land Bank ATM at ATM ng iba pang bangko na kabilang sa Bancnet (may minimal transaction fee).