PASIG CITY EMERGENCY GO BAG DISTRIBUTION SCHEDULE IN CONDOMINIUMS

February 23, 2024
Heads up, condo residents!
Sa darating na Lunes hanggang sa Huwebes, February 26-29, 2024, nakatakdang mag-distribute ng Emergency Go Bags ang Pamahalaang Lungsod ng Pasig sa inyong mga lugar!
Kaya naman ihanda na ang inyong mga PasigPass QR codes at alamin sa inyong PMOs/Condo Admins ang designated area sa inyong condo kung saan ninyo makukuha ang inyong Emergency Go Bag. Magsisimula ang distribution ng 04:00PM at tatagal ito hanggang 09:00PM.
I-check ang material kung kailan naka-schedule ang inyong tinitirang condo, at i-lagay na ito sa inyong calendar o maglagay ng alarm dahil sa date lang po na naka-assign sa inyong condo kayo makakakuha ng inyong Emergency Go Bag. Kada isang condominium unit, isang Emergency Go Bag. Kung sakaling hindi po kayo makakaabot sa oras ng bigayan o wala kayo sa inyong condo sa araw ng bigayan, maaaring mag-authorize ng ibang tao para i-claim ang inyong Emergency Go Bag. Maghanda lamang ng authorization letter na may kaakibat ding Pasig Pass QR code.
Nauna nang nakipag-ugnayan ang Pasig City Emergecy Go Bag Team sa inyong mga PMO/Condo Admin tungkol dito kaya inaasahan na alam na ng mga residente ang mangyayaring distribusyon sa mga condo.
Muli, wala na pong ibang schedule na itatakda para sa mga hindi makakakuha ng Emergency Go Bag para sa condominiums kaya pinaaalalahahan ang lahat na masigurong makakakuha sa inyong schedule o kung hindi ay mag-authorize ng representative na kukuha nito para sa inyo.