Pasig City CSO Congress: Isang Pangarap, Isang Pag-Asa, Isang Pagkilos

October 16, 2023

Miyembro ka ba ng accredited at recognized civil society organizations (CSOs) ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig?

Nakapag-register ka na ba sa PASIG CITY CSO CONGRESS 2023: Isang Pangarap, Isang Pag-asa, Isang Pagkilos? 

Kung hindi pa, ito na ang sign para mag-register! 

Para mas maraming accredited at recognized CSOs ang maka-attend sa CSO Congress, imo-move ito sa Sabado, October 21, 2023! Same venue at same time pa rin po tayo: 08:00AM - 05:00PM, sa Pasig City Sports Center.

Layon ng Pasig City CSO Congress na makapagbigay ng mas malawak na espasyo para sa mga kinatawan ng CSOS na mag-usap, makipagtalakayan, at makipag-ugnayan — upang maabot ang isang pangarap para sa Lungsod ng Pasig.

Para makapag-register,  i-click ang link na ito: http://bit.ly/pasigcsocongress2023

Para sa iba pang detalye, i-check ang post na ito: https://bit.ly/PasigCSOCongress_2023_POST