Pasig City CSO Academy

February 25, 2023

TO ALL ASPIRING PASIG CITY CSO ACADEMY FELLOWS!


Ikaw ba ay isang civil society organization (CSO) Leader, aktibong volunteer ng isang samahan, o  Community Organizer? Gusto mo bang mapalawak ang kaalaman mo bilang isang CSO Leader at maging epektibong kabahagi ng participatory governance? 


Kung oo, OPEN PA RIN ANG ENROLLMENT SA PASIG CITY CSO ACADEMY! 

Para mag pre-register, i-click ang link na ito: https://bit.ly/PreReg_PCCSOAcademy