Panawagan Mula sa Office on Social Welfare and Development ukol kay G. Ricardo R. Cabrera

January 10, 2024

PABATID PUBLIKO
Tinatawagan ng pansin ang pamilya o kamag-anak ng lalaking nasa larawan.
Siya ay si Ricardo R. Cabrera. Siya ay ini-report ng Barangay Ugong sa Office on Social Welfare and Development noong September 21, 2023 sa kadahilanang siya ay hinimatay. Si G. Cabrera ay dinala sa Rizal Medical Center at siya ay nabigyan ng tulong medikal dito.
Kinalaunan, ipinagbigay alam ng Social Service ng Rizal Medical Center na si. G. Cabrera ay pumanaw na. Nakipag-ugnayan na ang Pasig City Office on Social Welfare and Development sa Quezon City Social Services Development Department at sa Manila City Office for Senior Citizens Affairs ngunit hindi lumalabas ang anumang record o pangalan ni G. Cabrera sa kanilang mga database. Sa kasalukuyan, ang labi ni G. Cabrera ay nasa pangangalaga o safekeeping ng isang funeral service provider sa Pasig.
Sa mga nakakakilala kay G. Cabrera, kayo po ay inaanyayahan na makipag-ugnayan o magsadya sa:
Office on Social Welfare and Development
Caruncho Ave., San Nicolas, Pasig City
Mangyari po lamang na makipag-ugnayan kina:
Gng. Ma. Teresa O. Briones
City Government Dept. Head II
Krizzle Ann A. Macaraeg
Social Worker
Maraming salamat po.