Panawagan mula sa Office on Social Welfare and Development | December 14, 2023

December 14, 2023PANAWAGAN
Tinatawagan ng pansin ang mga magulang o kamag-anak ng mga batang nakatala sa dalawang material, sina Princess Elsa Marie Quiambao at Devon Khodi Cabreza na makipag-ugnayan sa tanggapan ng Pasig City Office on Social Welfare and Development (OSWD) para mapag-usapan ang kapakanan ng mga bata.
Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa OSWD sa pamamagitan nina ni Gng. Ma. Teresa o. Briones, City Government Department Head II o Bb. Norjina N. Vergara ,Social Worker sa alinman sa mga sumusunod na paraan:
Address: Caruncho Ave. Brgy. San Nicolas, Pasig City
Telephone Number: (02) 8641-1936
Mobile Number: 0920-5629-364
E-mail Address: pcsw@pasigcity.gov.ph
Maraming salamat po.
(I-check ang material para sa detalye patungkol kina Princess Elsa Marie at Devon Khodi)