PANAWAGAN

November 21, 2022

PANAWAGAN
Tinatawagan ng pansin ang mga magulang at mga kamag-anak ng batang pinangalanang EROS HANIEL MALLARI. Si Eros Haniel ay tinatayang 3 days old pa lamang noong siya ay natagpuan ni Ginoong Darren Bantoy sa harap ng isang residential house na may address na No. 0081 Amang Rodriguez Ave., Barangay Santolan, Pasig City noong ika-19 ng Setyembre taong 2022 sa oras na 2:40 pm.
Inaanyayahan namin kayong makipag-ugnayan o magsadya sa aming tanggapan upang mapag-usapan ang kapakanan ng bata:
Pasig City - Office on Social Welfare and Development
Caruncho Ave. Barangay San Nicolas, Pasig City
Mangyari po lamang na kayo ay personal na makipag-ugnayan sa aming tanggapan, sa pamamagitan nina:
Gng. Ma. Teresa O. Briones
Officer-In-Charge
G. Benson A. Torres
Social Worker
Maaari ring kumontak sa Pasig City - Office on Social Welfare and Development sa pamamagitan ng mga sumusunod:
Cellphone: 0945-360-6379
Email pcsw@pasigcity.gov.ph
Maraming salamat po.