OSCA ADVISORY | Schedule ng Eleksyon ng Barangay Senior Representative (May 2-21, 2024)

April 30, 2024Heads up sa senior citizens ng natitirang 16 barangays na hindi pa nagkakaroon ng eleksyon para sa senior representatives!
Narito na po ang schedule para sa inyong mga barangay. I-check ang photos # 2-4 para sa listahan ng barangay, venue, at oras ng eleksyon simula May 2-21, 2024.
---
Para sa naunang post tungkol sa Barangay Senior Representative na naglalaman ng mga detalye ukol dito, kabilang ang qualifications at ano ang magiging gampanin nito, i-check ang link na ito: https://bit.ly/BarangaySeniorRep