OSCA ADVISORY | Schedule ng Eleksyon ng Barangay Senior Representative

March 30, 2024Matapos ang naging eleksyon ng barangay senior representative sa San Jose noong March 15, 2024, narito ang susunod na schedule ng eleksyon sa darating na linggo, April 1-5, 2024.
I-check ang photo # 2 para sa listahan ng barangay, venue, at oras ng magiging eleksyon ng senior representative sa pito (7) parang barangay.
Sa kasalukuyan, pinipinalisa pa ang mga schedule at venue para sa eleksyon ng natitira pang mga barangay. Antabayanan ang susunod na anunsyo para rito.
---
Para sa naunang post tungkol sa Barangay Senior Representative na naglalaman ng mga detalye ukol dito, kabilang ang qualifications at ano ang magiging gampanin nito, i-check ang link na ito: https://bit.ly/BarangaySeniorRep