OSCA ADVISORY [CHANGE OF VENUE OF CASH CARD DISTRIBUTION IN BRGY. BAMBANG]

November 17, 2022

OSCA ADVISORY
[CHANGE OF VENUE OF CASH CARD DISTRIBUTION IN BRGY. BAMBANG]
Ang distribusyon ng Senior Citizen Benefit Cards (Unclaimed Cash Cards from Batch 1 at Batch 2, at New Cards - Batch 3) ng BRGY. BAMBANG na naka-schedule sa November 19, 2022 (Sabado) ay gaganapin na sa Pasig Sports Center.
Samantala, walang pagbabago sa schedule at venue ng natitira pang ibang barangay. I-click ang link para sa naunang ipinost na schedule at venue ukol sa distribusyon ng Senior Citizen Benefit Cards: https://bit.ly/SC_BenefitCardDistrib_Sched