Operation Tuli 2024 | June 10-14, 2024

June 8, 2024

Schedule ng Pagtutuli | June 10-14, 2024
Para sa mga batang lalaki na edad 9-15 years old na nais samantalahin ang bakasyon para makapagpatuli, magpa-register na sa pinakamalapit na Barangay Health Center sa inyong lugar!
Ang mga Barangay Health Center ay tumatanggap ng pagpaprehistro para sa pagtutuli mula Lunes hanggang Biyernes, 08:30AM-03:00PM, liban na lamang kung holiday. Pagkatapos magparehistro ay malalaman din ang schedule at venue kung saan gaganapin ang pagtutuli.
I-check ang material para sa mga schedule at venue kung saan magkakaroon ng pagtutuli sa darating na linggo, June 10-14, 2024.
Lingguhan ang pag-post ng schedule ng Operation Tuli 2024 dito sa Pasig City Public Information Office Facebook Page.
Paalala lamang na sa araw ng pagtutuli ay kailangang may kasamang magulang o guardian na edad 18 taong gulang pataas ang batang tutulian.