Ongoing pa rin ang Vax-Baby-Vax Routine Catch-Up Immunization sa Pasig at magpapatuloy pa ito hanggang sa Biyernes, November 18, 2022.

November 14, 2022

Ongoing pa rin ang Vax-Baby-Vax Routine Catch-Up Immunization sa Pasig at magpapatuloy pa ito hanggang sa Biyernes, November 18, 2022.
Layunin ng programa na mabakunahan ang mga batang may edad 0-23 months para maproteksyunan sila mula sa vaccine-preventable diseases (mga yung sakit na kayang maiwasan sa tulong ng bakuna).
Para sa karagdagang impormasyon o para malaman ang schedule sa inyong lugar, maaaring dumulog sa Barangay Health Center na pinakamalapit sa inyo.