Nagsasagawa ng RT-PCR test o swab test ang Pasig City COVID-19 Referral Facility para sa mga sumusunod:

October 29, 2022

Nagsasagawa ng RT-PCR test o swab test ang Pasig City COVID-19 Referral Facility para sa mga sumusunod:

• A1 - healthcare workers

• A2 - senior citizens

• A3 - mga indibidwal na may comorbidity at may malubhang karamdaman

• Mga indibidwal na may sintomas ng COVID-19

• General public

Tingnan ang material para sa schedule at halaga ng RT-PCR test