Music Appreciation Program 2024

April 25, 2024



Nagsimula na ang ating MUSIC APPRECIATION PROGRAM para sa mga Batang PasigueƱo ngayong araw, May 25, 2024 na ginanap sa Pasig City Museum, sa pangunguna ng ating Pasig City Band!