MMR Vaccine

January 29, 2023

Ano ang MEASLES, MUMPS at RUBELLA?


Ang measles o tigdas ay isang nakakahawa at malubhang sakit na nagdudulot ng mapupulang pantal, pneumonia, at kumplikasyon sa baga, tenga at mata. Maaari rin itong magdulot ng pagtatae, pamamaga ng utak, at iba pang kumplikasyon na maaaring makamatay. [1]


Ang mumps naman o beke ay isang sakit na nagdudulot ng pamamaga ng glandula na gumagawa ng laway. Maaari rin itong magdulot ng pamamaga ng utak, bayag, at iba pang bahagi ng katawan. [1]


Kung magkakaroon ng rubella ang buntis, maaari siyang makunan o ang anak niya ay maaaring isilang na may malubhang depekto. [1]


Upang maprotektahan ang iyong anak laban sa MEASLES, MUMPS at RUBELLA:

• Siguraduhing mabigyan siya ng MMR vaccine [1] sa 9 buwan at 1 taon mula pagkapanganak. [2]

• Pumunta sa inyong doktor o sa pinakamalapit na health center para sa mga kailangang bakuna ng inyong anak.


[1] UNICEF. Routine Immunization for Children in the Philippines. https://www.unicef.org/.../routine-immunization-children.... Last accessed July 13, 2022.

[2] Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines. Childhood Immunization Schedule 2022. http://www.pidsphil.org/.../11-Vol-22-No-1_Childhood... 2021_v3.pdf/ Last accessed July 13, 2022.

A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc.

23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634