MGA PANAWAGAN MULA SA OFFICE ON SOCIAL WELFARE AND DEVELOPMENT - PASIG

March 7, 2023Kung mayroon pong nakakakilala sa mga nasa panawagan, kayo po ay inaanyayahang makipag-ugnayan o magsadya sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig upang mapag-usapan ang kapakanan ng mga indibidwal na ito. Magtungo sa: 

Pasig City - Office on Social Welfare and Development

Caruncho Ave. Barangay San Nicolas, Pasig City 


Mangyari po lamang na kayo ay personal na makipag-ugnayan sa OSWD-Pasig, sa pamamagitan nina:

Gng. Ma. Teresa O.  Briones,  RSW, MSSW

Officer-In-Charge ng OSWD-Pasig; o kay


Bb. Everlyn Guzman, RSW

Assigned Social Worker


Maaari ring kumontak sa Pasig City - OSWD sa pamamagitan ng mga sumusunod: 

Cellphone:  09261457238 

Email pcsw@pasigcity.gov.ph


Maraming salamat po.