MGA PAALALA MULA SA DOH PARA SA ISANG LIGTAS AT MALUSOG NA PAGGUNITA NG SEMANA SANTA 2024

March 29, 2024Narito ang ilang paalala mula sa Department of Health para sa isang ligtas at malusog na pagninilay-nilay ngayong Semana Santa 2024.
Para sa emergencies sa Lungsod ng Pasig, tumawag sa 8643 0000.