MERALCO ADVISORY | Areas that may be affected due to the RED alert by NGCP

April 18, 2024
ADVISORY MULA SA Meralco
I-check ang photo # 1 (03:01PM - 04:00PM) at Photo # 3 (09:01AM- 10:00PM), kung saan kabilang sa listahan ang Lungsod ng Pasig. I-click ang photo at nasa caption nito ang listahan ng mga barangay na maaaring maapektuhan ng rotational brownout, ayon sa Meralco.
----
Power Supply Update as of April 18, 2024, 1:45 PM:
The NGCP raised RED ALERT today due to the shortage of power supply and power reserves of Luzon Power Plants.
RED ALERT affected areas MAY experience power outages from 3:01 PM - 4:00 PM | 8:01 PM - 10:00 PM.
For concerns, send a personal message to Meralco via FB messenger or X.