MAPAGKAKATIWALAAN BA ANG MGA BAKUNANG IBINIBIGAY SA AMING MGA BABY?

March 19, 2023

Ang mga lisensyadong bakuna ay dumadaan sa marami at masusing pagsusuri bago ito aprubahan. Patuloy din itong inoobserbahan ng mga siyentipiko sakaling may mga palatandaan ng panganib na maaaring idulot ng isang bakuna. [1]


Ang mga karaniwang side effects din na dala ng bakuna, gaya ng sinat at pananakit ng braso, ay malumanay at hindi nagtatagal. Bihirang-bihira ang mga side effects na matindi at nagtatagal [1].

[1] Department of Health. Frequently Asked Questions on Immunization.

https://doh.gov.ph/.../files/%5BFAQs%5D%20Immunization.pdf-

A Health Service message brought to you by PFV, MMDA, and GSK. For further information consult your doctor.

NP-PH-ABX-PPT-220003 | September 2022

Kindly forward all adverse events to GSK Philippines via ph.safety@gsk.com

© 2022 GSK group of companies or its licensor. GlaxoSmithKline Philippines, Inc. 23rd Floor, The Finance Centre, 26th Street corner 9th Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, Metro Manila 1634