Maligayang Araw ng Manggagawa | Ika-1 ng Mayo 2024

May 1, 2024

Maligayang Araw ng Manggagawa, PasigueƱos!
Ngayong araw ay ating ipagdiwang ang walang kapantay na kasipagan at dedikasyon ng mga manggagawang Pilipino sa paggampan sa kanilang mga tungkulin!
Anumang propesyon, saan mang sulok ng mundo, ang kontribusyon ng mga manggagawa sa patuloy na pag-unlad ng ating bayan ay hindi matatawaran kailanman!
Happy Labor Day mula sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig!