Magandang balita para sa mga gusto pang mapabilang sa Pasig City Scholars!

September 28, 2022


Magandang balita para sa mga gusto pang mapabilang sa Pasig City Scholars!

Bukas na muli ang aplikasyon para sa PCS Program SY 2022-2023 - BATCH 2! Ito ay para sa mga aspiring scholars na hindi nakaabot sa naunang deadline dahil hindi pa kumpleto ang grades o hindi pa nakakapagsimula ang enrollment na requirements para sa application.

Hinihikayat ang aspiring scholars na basahin muna nang mabuti ang material para mas maintindihan ang mga paalala, requirements, at ang proseso para makapag-apply bilang new or renewal scholar.

Gabay sa pagbabasa ng material:

Photo #2: GENERAL REMINDERS

Photo #3 - 6: New Applicants

- #3: Requirements

- #4 - 5: Proseso ng Aplikasyon

- #6: Evaluation ng mga Aplikasyon

Photo #7 - 10: Renewal Scholars

-#7: Requirements

-#8-9: Proseso ng Aplikasyon

-#10: Evaluation ng mga Aplikasyon

Bukas ang aplikasyon simula ngayong araw, September 29, 2022 hanggang sa October 10, 2022.

#TuloyAngAgos