Magandang balita para sa mga estudyante ng PLP!

October 30, 2022

Magandang balita para sa mga estudyante ng PLP!
Naipasok na sa inyong mga Cash Card accounts ang inyong Connectivity Allowance para sa mga buwan ng Agosto, Setyembre, at Oktubre 2022.
Maaari na ninyong mai-withdraw ang inyong mga allowance mula sa mga ATM ng LandBank o ATM ng ibang bangko na kabilang sa BancNet (may minimal transaction fee).
Para sa non-cash card holders (pagador), mangyaring pakihintay ang anunsyo mula sa PLP kung kailan ang schedule ng distribution ng inyong Connectivity Allowance.