Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal (TWCS) No. 3 sa Metro Manila kaugnay ng Super Typhoon #KardingPH

September 25, 2022

Kasalukuyang nakataas ang Tropical Cyclone Wind Signal (TWCS) No. 3 sa Metro Manila kaugnay ng Super Typhoon #KardingPH

Narito ang ilang Flood Safety Tips na dapat tandaan at sundin bago, habang, at pagkatapos bumaha dala ng bagyo.

Para sa emergencies, tumawag sa Pasig City Emergency Hotline: 8643 0000.