Iwasan ang Sakit na Rabies!

May 13, 2024
Ayon sa datos ng mga naitalang kaso ng kagat ng hayop sa ating lungsod, mapapansin na karamihan dito ay mula sa mga alagang hayop na aso at pusa.
Para maiwasan ang sakit na rabies, laging tandaan:
✅Protektahan ang sarili.
✅Protektahan ang mga alagang hayop.
Upang mapanatiling ligtas ang ating pamilya at komunidad sa mga hindi inaasahang kagat ng hayop, ang paalala ng Pamahalaang Lungsod ng Pasig: kailangang maging responsableng fur-mommies at fur-daddies!