Isang mapayapang Araw ng mga Kaluluwa, Pasigueños!

November 2, 2022

Sa ating paggunita ng Araw ng mga Kaluluwa, sama-sama nating alalahanin at ipanalangin ang ating mga yumaong mahal sa buhay.
Isang mapayapang Araw ng mga Kaluluwa, Pasigueños!