INDAK NG PAG-ASA (UPDATE)

June 29, 2023

UPDATE

Tuloy na tuloy mamaya (June 29, 2023) ang tagisan ng apat pang natitirang barangay sa Indak ng Pasg-asa! 

Pero para di na maantala ang indakan umulan man o umaraw, kita kits tayo sa Tanghalang PasigueƱo, 06:00PM onwards!