HAPPY VALENTINES'S DAY | February 14, 2024

February 14, 2024

Bilang isang lungsod na puno ng pagkakaisa, araw-araw nating ipinadarama ang ating pagmahahal at pagmamalasakit sa bawat isa.
Ngunit sa espesyal na araw na ito, tiyakin nating mas maramdaman ng ating mga mahal sa buhay ang walang kapantay na pagmamahal at pagkalinga natin sa kanila.
Mula sa Pamahalaang Lungsod ng Pasig, Maligayang Araw ng mga Puso, PasigueƱos!